De Jachthoorn Blazers van Rolduc zijn opgericht in 1965. Al 52 jaar is Abdij Rolduc hun thuisbasis. Het is een select gezelschap dat door onderlinge vriendschap en natuurverbondenheid een prachtige afspiegeling vormt van de wijze waarop verschillende karakters en maatschappelijke tegenstellingen toch uiteindelijk kunnen samenvloeien in het uitoefenen van hun grootste passie, het jachthoornblazen en de jacht.

De groep bestaat uit 17 actieve leden uit de regio Parkstad, die naast hun hobby faunabeheer, de traditie van het jachthoornblazen weer hebben opgepakt. Elke woensdagavond oefenen ze in de jachtkamer nabij de Aula Major op het abdij complex.

Bij de oprichting in 1965 heette de groep in eerste instantie Jachthoornblazers Sint Hubertus Kerkrade. Een van de toenmalige leden Martin Engels+ was conciërge op Rolduc en bejaagde de in die tijd nog bejaagbare landerijen van het abdijcomplex. Hij was het die ervoor gezorgd heeft dat de jachthoornblazers op Rolduc beland zijn.  Met de goedkeuring van toenmalige directeur van Rolduc Mgr. Stassen, die als zoon uit een agrarisch gezin ook oog had voor flora en fauna, werd de naam van de groep veranderd in Jachthoorn Blazers van Rolduc. In de begin jaren werd intrek genomen in de jachthut van Martin welke nog in de nieuwe wijngaard staat en nu in gebruik is door de “Winzer van Rode”.

De verbondenheid van abdijen met de jacht was in de middeleeuwen vrijwel algemeen. Het bezit van omvangrijke landerijen noopte tot het bestrijden van schadelijk wild terwijl de jacht ook een belangrijke bijdrage leverde aan de voedsel voorziening. Voor de vastendagen had men behoefte aan vis en werden er visvijvers aangelegd.

Uit een bericht in het Diarium van Rolduc  blijkt, dat er al in het jaar 1771 rond het abdijcomplex hoorngeschal klonk bij de toenmalige Hubertusjacht op 3 november. In die tijd had de abdij nog een gesalarieerde jachtmeester in dienst. Zijn naam was Joseph Schleibach uit Alsdorf. Hij was op 1 oktober 1747 in dienst getreden van de abdij. Jaarlijks ontving hij  21kronen en ook kreeg hij ieder jaar een warme groene overjas ter waarde van 29 schilling.

Hoe de betekenis van de jacht door de eeuwen heen ook veranderd moge zijn, jachthoornblazers horen thuis op Rolduc en zetten een eeuwenoude traditie voort. Ze hebben de naam van het huis tot op heden met ere gevoerd en Rolduc nog een andere faam bezorgd dan de historisch-culturele. Vele malen werden ze Nederlands kampioen en tot op heden behoren ze bij de top van de70 groepen welke in Nederland actief zijn. Naast talloze optredens bij evenementen in binnen- en buitenland, is er in het verleden maar liefst 6 keer opgetreden voor leden van het Koninklijk Huis. Voor het laatst in augustus 2010 bij het bezoek dat Z.K.H. Prins Willem Alexander aan Abdij Rolduc bracht ter gelegenheid van de officiële opening van het Hertog Limburgpad. Hij was inmiddels de derde generatie van het Huis van Oranje waarvoor het korps door de jaren heen mocht optreden.

Een van de hoogte punten is de jaarlijkse Hubertusviering. Speciaal voor deze gelegenheid wordt de toch al indrukwekkende abdijkerk sfeervol aangekleed. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Jachthoorn Blazers >>>