Hondenwelzijn, een goede band tussen hond en mens en het zo goed mogelijk begeleiden van unieke mens-hond combinaties bij het bestaan binnen de huidige maatschappij. Dat zijn de kernwaarden waaruit het idee voor Silent Whispers geboren is.

Het wordt voor hondeneigenaren steeds duidelijker dat honden een geheel eigen belevingswereld hebben. Daar horen ook eigen behoeften bij. Het wel of niet kunnen voldoen aan die behoeften heeft invloed op het welzijn, net zoals dat bij ons mensen het geval is.  

Honden zijn van nature ontzettend nieuwsgierig. Vanuit de evolutie dient dit als overlevingsmechanisme; de hond leert door observatie en interactie wat wel en niet gevaarlijk is. Daarom is het zo belangrijk dat ze dit gedrag mogen uitoefenen. Een snuffeltuin speelt in op deze behoefte tot nieuwsgierigheid. Maar dit is niet het enige dat bij het ontdekken van de snuffeltuin een rol speelt.  

Naast de snuffeltuin bieden wij cursussen “wandelen zonder trekken” en funlessen aan. Kijk voor ons complete aanbod op silentwhispers.nl