HISTORISCH ABDIJCOMPLEX ROLDUC

De monumentale Abdij Rolduc is gelegen te Kerkrade en ligt pal tegen de grens met Duitsland. De abdij werd gesticht in het jaar 1104 door Ailbertus van Antoing, een geestelijke. Het begon met een houten kapelletje, dat al enkele jaren later werd vervangen door een stenen gebouwtje. Door de eeuwen heen kwamen er steeds meer bouwwerken bij en groeide de abdij uit tot het immense complex dat het vandaag de dag is. De totale omvang van Rolduc bedraagt 31 hectare. Dat komt overeen met de grootte van 31 voetbalvelden. Ter vergelijking, Vaticaanstad is 49 ha groot. Van die 31 hectare  is 40.000 m2 bebouwd met een inhoud van 175.000 m3.

De eigenaar van dit abdijcomplex is de kerkelijke rechtspersoon Bisschoppelijk Centrum Rolduc. De voornaamste taak van het Bisschoppelijk Centrum is de instandhouding van dit grote rijksmonument. Qua gebouw is dit zelfs het grootste rijksmonument van Nederland. Het is tevens het grootste aaneengesloten abdijcomplex in de Benelux. Jaarlijks worden ten behoeve van die instandhouding restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Daar zijn uiteraard de nodige kosten mee gemoeid. Deze worden slechts voor een beperkt deel gedekt door subsidies van overheden. Het is daarom van belang, dat het Bisschoppelijk Centrum Rolduc, afgekort BCR, ook anderszins inkomsten verwerft. Zo wordt een groot gedeelte van de gebouwen verhuurd. Ongeveer 16 bedrijven hebben een kantoor, praktijkruimte of atelier binnen de abdij. De grootste huurder is Abdijhotel Rolduc. Tot april 2020 was dit hotel een zelfstandig onderdeel onder de vleugels van het BCR. In september van dat jaar is de exploitatie van het hotel, restaurant en conferentieoord in andere handen overgegaan. Voor meer informatie: www.rolduc.com . In een aparte vleugel is de priesteropleiding van het Bisdom Roermond gevestigd. Dit grootseminarie telt momenteel circa 40 studenten, waarvan het grootste gedeelte afkomstig is uit het buitenland. Wie meer wil weten over deze priesteropleiding kan het beste een kijkje nemen op de website www.rolduc.nl .

Een grote uitdaging vormt de herbestemming van het legendarische schoolgebouw, dat thans grotendeels leegstaat. De gronden rondom de abdij zijn deels verpacht als landbouwgrond. Het grootste gedeelte is natuurgebied. Hier kan men door het bos wandelen. Er is een klein dierenpark, waar herten, bokken, ganzen, eenden en kippen verblijven. Ook de vijvers hebben een zekere aantrekkingskracht. Ieder jaar zorgt de hengelsportvereniging er voor, dat de visstand op peil blijft. Dit tot genoegen van de mensen die hier een hengel uitwerpen.  Vermeldenswaard zijn de bijenkasten die geplaatst zijn. Daar komt de heerlijke abdijhoning vandaan.

Zoals eerder vermeld is het Bisschoppelijk Centrum (BCR) een kerkelijke rechtspersoon. Deze rechtspersoon heeft één bestuurder en dat is de bisschop van Roermond. Momenteel is dat Harrie Smeets. Hij werd op 8 december 2018 gewijd tot bisschop van Roermond. Ofschoon de bisschop formeel de bestuurder is van Rolduc, is hij daar niet dagelijks mee bezig. Daarvoor vraagt het besturen van bisdom Roermond, dat de hele provincie Limburg omvat, te veel aandacht. De dagelijkse leiding van het abdijcomplex, heeft de bisschop met inachtneming van enkele voorwaarden overgedragen aan de directeur. De huidige directeur is Harrie van Beers. In zijn werkzaamheden wordt hij geassisteerd door Marianne Habets, die tevens leiding geeft aan de Technische Dienst. Bij de Technische Dienst werken schilders, een bouwkundige, timmerlieden, een loodgieter, een tuinvrouw, installateurs en enkele allrounders. Ook heeft het BCR enkele schoonmakers in dienst, die vooral werkzaam zijn ten behoeve van het grootseminarie.