Wijnstraat
Duurzaam wijntoerisme in de grensregio

De start van een wijnstraat in het Noorden van Europa! In een unieke samenwerking bundelen Vlaanderen en Nederland hun krachten om duurzaam wijntoerisme te ontwikkelen en te verbinden over 4 wijngebieden: Hageland, Haspengouw, de Belgisch-Nederlandse Maasvallei en Mergelland/Zuid-Limburg.  

Het doel van het project is om een wijnregio in opmars (groeiend aantal wijnmakers én kwaliteitswijnen!) met een unieke geologische stapeling van ijzerzandsteen, mergel, grind en löss op de korte afstand van 80 km en een gedeelde cultuurhistorische wijngeschiedenis te verbinden tot een uniek, grensoverschrijdend toeristisch verhaal. De Wijnstraat vergroot de aantrekkelijkheid van deze wijngebieden door bezoekers in tijd en ruimte te spreiden, waardoor een bredere doelgroep wordt aangetrokken en duurzaam wijntoerisme wordt gestimuleerd.  

Dit alles gebeurt via een onderzoek over regionale wijnidentiteit, productontwikkeling van een wijnroute en wijnbeleving en een innovatief en duurzaam wijnecosysteem:  

  • Een wijnidentiteitsonderzoek om het (gemeenschappelijke) wijnverleden in kaart te brengen, inzicht te krijgen in het unieke terroir en de regionale wijnidentiteit te definiëren. 
  • Uitwerking van de wijnstraat en wijnbeleving: een lange afstandsfietsroute die de 4 wijngebieden met een erkende oorsprongsbenaming; Hageland, Haspengouw, Maasvallei en Mergelland/Zuid-Limburg met elkaar verbindt. Hierbij zullen herkenbare Wijnhubs*, erfgoedlocaties met een wijnverleden, als toegangspoorten fungeren voor de route en het wijngebied. Het wordt een wijnstraat! Waarbij wijnbeleving centraal staat. 
  • De opbouw van een wijnecosysteem. Dit project wil ondernemers warm maken om deel te nemen aan duurzaam wijntoerisme door middel van kennisuitwisseling, productontwikkeling en het creëren van wijnbelevingen, ondersteund door een gezamenlijk kader en vormingsactiviteiten. 

*kasteel van Horst (Hageland), de Stroopfabriek in Borgloon (Haspengouw), het kasteel van Leut (Maasvallei België), een monumentaal pand in het centrum van Meerssen (Maasvallei Nederland) en de abdij van Rolduc (Mergelland Zuid-Limburg). 

Partners Hogeschool PXL, Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Visit Zuid-Limburg, KU Leuven, Herita, Bisschoppelijk Centrum Rolduc, Gemeente Kerkrade, Stad Borgloon, Visit Limburg en Wijngoed Raar Saint Remi werken gedurende 3 jaren samen om dit te realiseren. Het project wordt mede gefinancierd door Interreg VI Vlaanderen-Nederland, het samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

Budget:  

  • Totaal budget: 2.999.999,99 
  • Toegekende subsidie: 1.499.999,99 

Meer weten over het project: Over ons | Wijnstraat | Interreg Vlaanderen-Nederland (interregvlaned.eu)